สมัครออนไลน์

โปรดอ่านก่อนสมัคร

 • ค่าสมัคร :  ประเภท 14.7 กม. 450 บาท, ประเภท 5.7 กม. 450 บาท และประเภท 2.6 กม. 400 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
 • บริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ ค่าจัดส่ง ตัวแรก 70 บาท/คน ตัวต่อไป ตัวละ 50 บาท หากท่านมีความประสงค์ให้จัดส่งพัสดุ ให้โอนเงินค่าจัดส่งมาพร้อมกับค่าสมัคร
 • โอนเงินค่าสมัครบัญชีธนาคาร
  (1) ชื่อบัญชี : วสุภัทร กล่ำกลิ่น
        เลขที่บัญชี : 5153503266
        ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขาสมุทรสงคราม
  (2) ชื่อบัญชี : สิรีภา กล่ำกลิ่น
        เลขที่บัญชี : 0551781992
        ธนาคาร : กสิกรไทย สาขา บิ๊กซี สมุทรสงคราม
 • การโอนเงินจะต้องเป็นแบบเงินเข้าทันทีเท่านั้น (สมัครเป็นกลุ่มหรือชมรม สามารถโอนเงินรวมกันได้ หากสมัครแบบบุคคลต้องแยกโอนเป็นรายบุคคล)
 • ให้ท่านเก็บหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ไว้ เพื่อแนบไฟล์ยืนยัน ในขั้นตอนการสมัคร
 • กรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ แบบบุคคล หรือ กลุ่ม-ชมรม แล้วแต่กรณี
 • เมื่อท่านกรอกข้อมูลการสมัครเสร็จเรียบร้อย และถูกต้องครบถ้วน จะมีรายชื่อของท่านขึ้นทันที และจะได้รหัสหรือหมายเลข BIB ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ท่านกรอกข้อมูลการสมัคร
 • หากท่านสมัครแล้ว จะต้องตรวจสอบว่ามีรายชื่อหรือไม่ หากไม่มีรายชื่อ แสดงว่าในขั้นตอนการสมัครอาจจะผิดพลาด หรือการสมัครไม่สมบูรณ์ ให้ท่านสมัครใหม่โดยแนบสลิปใบเดิม
 • เมื่อท่านโอนเงินค่าสมัครแล้ว จะต้องกรอกข้อมูลการสมัครภายใน 3 วัน หากเกินกำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 • ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ให้จัดส่งพัสดุ เสื้อ เบอร์ ให้ท่านโอนเงินค่าจัดส่งมาพร้อมกับค่าสมัคร กรุณาระบุที่อยู่ ในขั้นตอนการสมัครโดยละเอียด ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่แจ้งที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือผิดพลาด จนไม่สามารถจัดส่งได้ (กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม จะส่งไปที่ที่อยู่ของตัวแทนกลุ่มเท่านั้น)
 • หากมีผู้สมัครพร้อมกันเป็นจำนวนมาก อาจจะทำให้เว็บไซต์ล่มได้ ในกรณีนี้ให้ท่านรอสักระยะเวลาหนึ่ง แล้วเมื่อเว็บไซต์ใช้งานได้ตามปกติแล้ว จึงจะกรอกรายละเอียดการสมัคร
 • สำหรับท่านที่โอนเงินค่าสมัครเข้ามาแล้ว ทุกท่านมีสิทธิ์ในการสมัคร
 • หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมในการสมัครออนไลน์ สามารถติดต่อได้ที่ Line ID : @samakwing (มี @ ข้างหน้าด้วย)