Category Archives: News

รางวัลและของที่ระลึก

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้รับเสื้อ 1 ตัว , ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน ได้รับเหรียญที่ระลึก ประเภทมินิมาราธอน 13 กิโลเมตร• ผู้ที่เข้าเส้นชันในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล • ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)ประเภท 5.3 กิโลเมตร• ผู้ที่เข้าเส้นชันในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล

การรับสมัคร-รับเสื้อเบอร์

การสมัคร รับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น (ปิดรับสมัครแล้ว)โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :ชื่อบัญชี : เลขที่บัญชี :ธนาคาร :  เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม เมื่อตรวจสอบถูกต้อง จะขึ้นรายชื่อภายใน 15 วัน ตรวจสอบรายชื่อ/สถานะ, จดจำรหัสรับเสื้อ-เบอร์ เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ ไม่มีรับสมัครหน้างาน การรับเสื้อ-เบอร์ รับเสื้อ-เบอร์ รอบเดียว วันเสาร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 -20.00 น. สถานที่รับเสื้อ-เบอร์  ริมเขื่อนหน้าวัดนางวัง (ตลาดน้ำอัมพวา) หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์  กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม บริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ ค่าจัดส่ง ตัวแรก 70 บาท/คน ตัวต่อไป ตัวละ

Read More

ประเภท-รุ่น การแข่งขัน

มินิมาราธอน 13 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 350 บาท) ชาย : ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65-69 ปี, 70 ปี ขึ้นไป หญิง: ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60 ปี

Read More