การรับสมัคร-รับเสื้อเบอร์

การสมัคร

 • รับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น (ปิดรับสมัครแล้ว)
  โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  ชื่อบัญชี : 
  เลขที่บัญชี :
  ธนาคาร : 
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม
 • เมื่อตรวจสอบถูกต้อง จะขึ้นรายชื่อภายใน 15 วัน
 • ตรวจสอบรายชื่อ/สถานะ, จดจำรหัสรับเสื้อ-เบอร์
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • ไม่มีรับสมัครหน้างาน

การรับเสื้อ-เบอร์

 • รับเสื้อ-เบอร์ รอบเดียว วันเสาร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 -20.00 น.
 • สถานที่รับเสื้อ-เบอร์  ริมเขื่อนหน้าวัดนางวัง (ตลาดน้ำอัมพวา)
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์  กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม
 • บริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ ค่าจัดส่ง ตัวแรก 70 บาท/คน ตัวต่อไป ตัวละ 50 บาท
 • ไม่มีการรับเสื้อ-เบอร์ในวันแข่งขัน ทุกกรณี