ปิดรับสมัครแล้ว

มินิมาราธอน 13 กิโลเมตร (Chip Time) ค่าสมัคร 450 บาท

 • ชาย : ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65-69 ปี, 70 ปี ขึ้นไป
 • หญิง: ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป

5 กิโลเมตร (Chip Time) ค่าสมัคร 450 บาท ชาย-หญิง/รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี, 16-39 ปี, 40 ปีขึ้นไป
2.7 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 350 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน

การสมัคร

 • รับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น (ปิดรับสมัครแล้ว)
  โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  ชื่อบัญชี : 
  เลขที่บัญชี : 
  ธนาคาร : 
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม
 • หมายเลขบิบจะได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันสมัคร
 • ตรวจสอบรายชื่อ/สถานะ, จดจำรหัสรับเสื้อ-เบอร์
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • ไม่มีรับสมัครหน้างาน

การรับเสื้อ-เบอร์

 • รับเสื้อ-เบอร์ รอบเดียว วันเสาร์ ที่ 27 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 -20.00 น.
 • สถานที่รับเสื้อ-เบอร์  โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดอัมพวันเจติยาราม)
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์  กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม
 • บริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ ค่าจัดส่ง ตัวแรก 70 บาท/คน ตัวต่อไป ตัวละ 50 บาท (โอนรวมพร้อมค่าสมัคร)
 • ไม่มีการรับเสื้อ-เบอร์ในวันแข่งขัน ทุกกรณี

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้รับเสื้อ 1 ตัว , ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน ได้รับเหรียญที่ระลึก

ประเภทมินิมาราธอน 13 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
• ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
ประเภท 5 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
• ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย

จุดปล่อยตัว ทั้ง 3 ระยะ บริเวณวัดอัมพวันเจติยาราม แผนที่คลิก

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562
- เวลา 10.00 – 20.00 น. - รับเสื้อและBIB บริเวณโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดอัมพวันเจติยาราม)
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562
- เวลา 04.45 น. - พิธีเปิดการแข่งขัน
- เวลา 05.00 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 13 กิโลเมตร
- เวลา 05.20 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 5 กิโลเมตร
- เวลา 05.30 น. - ปล่อยตัวระยะทาง 2.7 กิโลเมตร
- เวลา 07.00 น. - พิธีการมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
- เวลา 09.00 น. - เสร็จสิ้นการจัดงานการแข่งขันฯ

 

สอบถามการสมัครออนไลน์
Line ID : @samakwing (มี @ ข้างหน้าด้วย)เพิ่มเพื่อนสอบถามทั่วไป
คุณมานพ      โทรศัพท์ : 085-9191668

Fan Page : Vingamphawa