ตลาดน้ำอัมพวา เดินวิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 6

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 05.00 น.
ณ วัดพระยาญาติ (ปากง่าม) อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ปิดรับสมัคร

 • มินิมาราธอน 14.7 กิโลเมตร (Chip Time) ค่าสมัคร 450 บาท
  ชาย : ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65 ปี ขึ้นไป
  หญิง: ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป
 • 5.7 กิโลเมตร (Chip Time) ค่าสมัคร 450 บาท ชาย-หญิง/รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี, 16-39 ปี, 40 ปีขึ้นไป
 • 2.6 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 400 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน

 • สมัครทางออนไลน์ โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  (1) ชื่อบัญชี : 
        เลขที่บัญชี : 
        ธนาคาร : 
  (2) ชื่อบัญชี : 
        เลขที่บัญชี :
        ธนาคาร : 
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม
 • หมายเลขรหัสรับเสื้อ จะได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันสมัคร
 • ตรวจสอบรายชื่อ/สถานะ, จดจำรหัสรับเสื้อ-เบอร์
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

 • รับเสื้อ-เบอร์ รอบเดียว วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 -20.00 น.
 • สถานที่รับเสื้อ-เบอร์ ณ วัดพระยาญาติ (ปากง่าม) อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์
  - กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน
  - กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน
  - กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม
 • บริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ ค่าจัดส่ง ตัวแรก 70 บาท/คน ตัวต่อไป ตัวละ 50 บาท (โอนรวมพร้อมค่าสมัคร)
 • ไม่มีการรับเสื้อ-เบอร์ในวันแข่งขัน ทุกกรณี

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย

ระยะทาง 14.7 กิโลเมตร

ระยะทาง 5.7 กิโลเมตร

ระยะทาง 2.6 กิโลเมตร

 

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563
- เวลา 10.00 – 20.00 น. - รับเสื้อและBIB ณ วัดพระยาญาติ (ปากง่าม) อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563
- เวลา 04.45 น. - พิธีเปิดการแข่งขัน
- เวลา 05.00 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 14.7 กิโลเมตร
- เวลา 05.20 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 5.7 กิโลเมตร
- เวลา 05.30 น. - ปล่อยตัวระยะทาง 2.6 กิโลเมตร
- เวลา 07.00 น. - พิธีการมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
- เวลา 09.00 น. - เสร็จสิ้นการจัดงานการแข่งขันฯ

สอบถามการสมัครออนไลน์
Line ID : @samakwing (มี @ ข้างหน้าด้วย)เพิ่มเพื่อนสอบถามทั่วไป
คุณมานพ      โทรศัพท์ : 085-9191668